ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ-1/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ-1/2021

 

ΩΣ5846Μ2Τ2-ΙΜ0

7 Φεβρουαρίου 2022 / by / in
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο