ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2024

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

101 Π.Ε Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 9ΥΦΠ46Μ2Τ2-2Ρ6

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6Μ8Β46Μ2Τ2-ΦΗ6

13 Ιουνίου 2024Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο