ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2022

Πίνακας

κατάταξης των υποψηφίων της  ανακοίνωσης  με αριθ. Α.Π.2755/12.05.2022 για την προκήρυξη  ΣΟΧ 1/2022 ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» κλάδου:

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Φυτικής παραγωγής   2ωρης απασχόλησης)                                         (1) θέση

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ -ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 

7 Ιουλίου 2022 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο