ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων»
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

 

Κατάθεση αιτήσεων:

Από 8 Νοεμβρίου 2023 έως 17 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ7 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

 

7 Νοεμβρίου 2023 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο